Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Covid 19 en vitamine D deficiëntie

Een pandemie van vitamine D deficiëntie .

In 2009 pleiten prof. Frits Muskiet e.a er al voor om de voedingsnormen grondig te herzien en daarbij een risk-benefit analyse te hanteren. De ondergrens van 50 nmol/l voor vitamine D vonden ze veel te laag en hun motto was 80 is prachtig! (1)In een grote meta-analyse uit 2014 laten Garland et al (2) zien dat in de meeste studies een hoger vitamine gehalte in het bloed statistisch overeenkomt met een lagere sterftekans voor alle oorzaken. Bij serumwaarden beneden de 40 ng/ml (100nmol/L) neemt de sterftekanstoe. Ook wordt in deze publicatie aangegeven . . . . . Lees verder over: Covid 19 en vitamine D deficiëntie

Persbericht AVIG als antwoord op rapport EASAC

Persbericht Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) Bunnik, 25 september 2017

Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo

Homeopathische geneesmiddelen werken. Dat is in 1997 al bewezen. De European Academies Science Advisory Council (EASAC) beweert echter in een recent advies dat er geen bewijs zou zijn, maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) roept de EASAC op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische geneeskunde samen met homeopathische onderzoekers.

. . . . . Lees verder over: Persbericht AVIG als antwoord op rapport EASAC

Behandeling complementaire geneeskunde, kosten eigen risico?

Kosten voor homeopathische behandeling vallen niet onder het zogenaamde eigen-risico en worden volgens de (aanvullende) polisvoorwaarden direct vergoed. . . . . . Lees verder over: Behandeling complementaire geneeskunde, kosten eigen risico?