Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Covid 19 en vitamine D deficiëntie

Een pandemie van vitamine D deficiëntie .

In 2009 pleiten prof. Frits Muskiet e.a er al voor om de voedingsnormen grondig te herzien en daarbij een risk-benefit analyse te hanteren. De ondergrens van 50 nmol/l voor vitamine D vonden ze veel te laag en hun motto was 80 is prachtig! (1)In een grote meta-analyse uit 2014 laten Garland et al (2) zien dat in de meeste studies een hoger vitamine gehalte in het bloed statistisch overeenkomt met een lagere sterftekans voor alle oorzaken. Bij serumwaarden beneden de 40 ng/ml (100nmol/L) neemt de sterftekanstoe. Ook wordt in deze publicatie aangegeven . . . . . Lees verder over: Covid 19 en vitamine D deficiëntie

Boekentips over complementaire geneeskunde?

Boeken over complementaire geneeskunde die ik u kan aanraden. . . . . . Lees verder over: Boekentips over complementaire geneeskunde?

Wordt behandeling door een integraal werkend arts vergoed?

Uw ziektekostenverzekeraar en uw polis zijn bepalend voor de eventuele vergoeding van uw homeopathische behandeling, die kan bestaan uit consulten en geneesmiddelen. Wat wordt door welke verzekeraar vergoed? . . . . . Lees verder over: Wordt behandeling door een integraal werkend arts vergoed?

Persbericht AVIG als antwoord op rapport EASAC

Persbericht Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) Bunnik, 25 september 2017

Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo

Homeopathische geneesmiddelen werken. Dat is in 1997 al bewezen. De European Academies Science Advisory Council (EASAC) beweert echter in een recent advies dat er geen bewijs zou zijn, maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) roept de EASAC op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische geneeskunde samen met homeopathische onderzoekers.

. . . . . Lees verder over: Persbericht AVIG als antwoord op rapport EASAC

Behandeling complementaire geneeskunde, kosten eigen risico?

Kosten voor homeopathische behandeling vallen niet onder het zogenaamde eigen-risico en worden volgens de (aanvullende) polisvoorwaarden direct vergoed. . . . . . Lees verder over: Behandeling complementaire geneeskunde, kosten eigen risico?

Kleine dosis, toch effect: hoe kan dat?

Als geneesmiddel en als bewerkte verdunning, kunnen stoffen die bepaalde verschijnselen oproepen, deze zelfde verschijnselen ook genezen. Dit principe werd ontdekt in 1790. . . . . . Lees verder over: Kleine dosis, toch effect: hoe kan dat?

Wat biedt integrale geneeskunde naast reguliere geneeskunde?

Homeopathie zet het lichaam aan tot herstel van stoornissen die het zelf kan of zou moeten kunnen herstellen. . . . . . Lees verder over: Wat biedt integrale geneeskunde naast reguliere geneeskunde?

Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

Homeopathie kunt u heel goed zelf toepassen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten zoals griep en infectieziekten. . . . . . Lees verder over: Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

Ik heb een klacht; waar kan ik terecht?

Hebt u een klacht over een arts die bij de AVIG is aangesloten? Dan biedt deze beroepsorganisatie aan te bemiddelen. . . . . . Lees verder over: Ik heb een klacht; waar kan ik terecht?

Gaan integrale behandeling en reguliere geneesmiddelen samen?

Meestal kunt u homeopathische geneesmiddelen goed gebruiken naast reguliere medicijnen. Overleg altijd met de voorschrijvende arts. . . . . . Lees verder over: Gaan integrale behandeling en reguliere geneesmiddelen samen?

Hoe snel werken homeopathische geneesmiddelen?

Het homeopathische geneesmiddel werkt vanaf het moment van inname. De snelheid waarmee u de werking ervaart, kan verschillen. . . . . . Lees verder over: Hoe snel werken homeopathische geneesmiddelen?

Hoe gebruik ik homeopathische geneesmiddelen?

Naast inname van het homeopathische geneesmiddel zijn meestal geen andere maatregelen nodig. . . . . . Lees verder over: Hoe gebruik ik homeopathische geneesmiddelen?

Klassieke en klinische homeopathie, wat is het verschil?

De aanduiding ‘klassieke homeopathie’ geeft aan, dat men werkt volgens de richtlijnen van dokter Samuel Hahnemann. Hij was de grondlegger van de homeopathie. . . . . . Lees verder over: Klassieke en klinische homeopathie, wat is het verschil?

Wat is integrale geneeskunde?

Onder integrale geneeskunde vallen vormen van geneeskunde die aanvullend op reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet. . . . . . Lees verder over: Wat is integrale geneeskunde?