Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Klassieke en klinische homeopathie, wat is het verschil?

Klassiek
De aanduiding ‘klassieke homeopathie’ geeft aan, dat men werkt volgens de richtlijnen van dokter Samuel Hahnemann. Hij was de grondlegger van de homeopathie.
Ik richt me op deze klassieke homeopathie. Ik kijk bij het zoeken naar een passend geneesmiddel niet alleen naar de klacht of ziekte, maar ook naar de diepere lichamelijke en/of geestelijke oorzaken. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens!

Klinisch
Bij de ‘klinische homeopathie’ schrijven artsen beproefde geneesmiddelen vooral voor op basis van de klachten. Deze vorm van homeopathie wordt meestal toegepast door huisartsen.