Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Eerste consult

Ter voorbereiding op uw eerste consult zijn er enkele dingen die het bezoek efficiënter maken:

1. Vragenlijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bij het maken van een afspraak kan u gevraagd worden om, ter voorbereiding op het eerste consult, een vragenlijst in te vullen. Als u dat wilt stuur ik u deze per mail. Na invullen kunt u mij deze, voorafgaand aan de eerste afspraak, retour mailen, zodat ik het gesprek kan voorbereiden. Ook als u twijfelt of een afspraak in uw geval zinvol is zou u dit, geheel vrijblijvend, kunnen doen. Aan de hand van uw antwoorden is het vaak beter mogelijk een goede afweging daarvan te maken.
In verband met de privacy worden er op de vragenlijst geen NAW en persoonsgegevens gevraagd. Let er op dat u bij het retour zenden van de vragenlijst de “Reply” toets gebruikt (dan wordt deze altijd naar het juiste adres verstuurd). Na ontvangst wordt de vragenlijst uitgeprint, in het medisch dossier gedaan en wordt de mail uit de mailbox verwijderd. Voor de zekerheid zou u tegelijkertijd een kopie van de mail aan u zelf  (“Cc”naar eigen mailadres) kunnen sturen en deze nog even kunnen bewaren voor het geval de door u verzonden mail om wat voor reden toch niet door mij ontvangen mocht zijn. En u kunt de door uw verzonden mail/vragenlijst natuurlijk ook zelf uitprinten.

2. Voorgeschreven medicijnen
U wordt gevraagd naar voorgeschreven medicijnen. Neemt u voor de zekerheid al uw geneesmiddelen ook mee, ook eventuele (voedings)supplementen die u gebruikt of overige zelfmedicatie.

3. Legitimatie
Het is verplicht u bij het eerste consult te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, waarop ook uw burgerservicenummer staat.

Tip: Lees alle vragen eerst even door en neem de tijd
Neem de tijd voor de vragen en noteer uw antwoorden. Als bepaalde vragen onduidelijk zijn, niet van belang zijn of als u deze niet kunt of wilt beantwoorden, dan slaat u deze over. Geen probleem. Zo nodig komen deze dan tijdens het consult alsnog ter sprake. En als er vragen zijn die juist om uitgebreidere antwoorden vragen, of als uw vraag er niet bij staat, schroom dan niet en beschrijf datgene wat in uw geval belangrijk is.

Huisarts
Als u een afspraak maakt voor een behandeling, is een verwijzing van uw huisarts meestal niet nodig. Vaak vindt uw huisarts het echter wel prettig, als u hem of haar tevoren inlicht.

Belangrijk
De antwoorden die heel duidelijk, uitgesproken en opvallend zijn, zijn het belangrijkst.
U mag dit aangeven door bijvoorbeeld de tekst “BELANGRIJK” toe te voegen.
Daarnaast zijn het juist die eigenschappen die u als persoon het meest typeren, die medebepalend zijn voor de uiteindelijke keus van een eventueel geneesmiddel.

Vraag het een ander!
Bij het beantwoorden van bepaalde vragen kunt u overwegen, om mensen uit uw directe omgeving te vragen naar hun indruk.

Karel Gerritse | arts voor integrale geneeswijzen en homeopathie   T: 073 – 656 94 92