Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Wordt behandeling door een integraal werkend arts vergoed?

Uw ziektekostenverzekeraar en uw polis zijn bepalend voor de eventuele vergoeding  van uw behandeling. Veel aanvullende ziektepolissen hebben, naast een maximum jaarlijkse vergoeding ook een maximum bedrag dat per dag per consult wordt vergoed. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat u de daarbij resterende consultkosten dus niet vergoed krijgt.

Advies
Ik adviseer u om de polisvoorwaarden door te nemen vóór het eerste consult of om voor actuele informatie rechtstreeks uw verzekeraar te raadplegen. Als integraal werkend arts ben ik lid van de AVIG. Dit is vaak een voorwaarde om voor (gedeeltelijke) vergoeding door een verzekeraar in aanmerking te komen.