Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Wordt behandeling door een integraal werkend arts vergoed?

Uw ziektekostenverzekeraar en uw polis zijn bepalend voor de eventuele vergoeding van uw behandeling door een integraal werkend arts. Als uw polis naast een jaarlijkse vergoeding  tevens een restrictie aangeeft van een maximumbedrag per consult per dag kan het wenselijk zijn om de consulten over meerdere dagen te spreiden. Geeft u dit dan wel aan bij het maken van uw (eerste) afspraak. De consulten zijn dan korter en worden sneller achter elkaar gepland.

Advies
Ik adviseer u, de polisvoorwaarden door te nemen vóór het eerste consult, of uw verzekeraar te raadplegen. Als integraal werkend arts ben ik lid van de AVIG. Dit is vaak een voorwaarde om voor (gedeeltelijke) vergoeding door een verzekeraar in aanmerking te komen.

Betrouwbare informatie
Voor verdere vergelijking van de verschillende zorgaanbieders kan men terecht op diverse internetsites. Raadpleeg ook het Overzicht vergoedingen 2018 (pdf) op deze website.