Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Complementary and Alternative Medicine
CAM geneeskunde

Toepassing
Klachten of ziekten ontstaan vaak als gevolg van een verstoring van het natuurlijke evenwicht. Integrale geneeswijzen (Angelsaksisch: Complementary and Alternative Medicine – CAM geneeskunde) zijn waardevolle methoden om dit evenwicht te helpen herstellen en de persoon uiteindelijk in een betere gezondheidstoestand te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie, fyto- en gemmotherapie en voedingsgeneeskunde.

Indicaties
De indicaties hiervoor zijn breed. Zowel acute en chronische ziekten als vage en onbegrepen klachten bieden vaak genoeg aanknopingspunten voor een ondersteunende behandeling.

Reguliere geneeskunde
Vaak hebben patiënten hun klachten al met de huisarts of specialist besproken. Reguliere behandeling is soms niet toereikend of zelfs ongewenst, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap. Ook dan kan bijvoorbeeld een homeopathische behandeling een waardevolle aanvulling zijn. Overigens kunt u in het algemeen medicijnen die huisarts of specialist hebben voorgeschreven, naast homeopathische geneesmiddelen gebruiken.

Opleiding
Een integraal werkend arts is opgeleid om het totaal van lichamelijke en geestelijke symptomen in beeld te brengen, te ordenen en daaruit een geschikte behandeling te kiezen.

Zelfherstellend vermogen
De essentie van de behandeling is gericht op het ondersteunen en stimuleren van het zelfherstellend vermogen van uw lichaam.

Artsenvereniging voor homeopathie VHAN – Artsenvereniging voor integrale geneeskunde AVIG
Artsen die lid zijn van de VHAN hebben hun studie geneeskunde voltooid en daarna een intensieve opleiding gevolgd in homeopathie. De VHAN, tot 2012 de Artsenvereniging voor homeopathie, maar nu opgenomen in een overkoepelend orgaan (Artsenvereniging voor integrale geneeskunde AVIG), stelt strenge eisen aan het opleidingsniveau en aan de na- en bijscholing voor haar leden. Ook internationaal staat de Nederlandse homeopathieopleiding hoog aangeschreven.

Ontwikkelingen
In de afgelopen decennia heeft de integrale geneeskunde zich sterk ontwikkeld en is het vakgebied, ook in internationaal opzicht (CAM), een steeds grotere plaats gaan innemen. Over de gebruikte bestaande homeopathische middelen is meer kennis beschikbaar gekomen. Nieuwe middelen zijn getest, beschreven en bruikbaar gebleken.  De orthomoleculaire geneeskunde is in de dagelijkse praktijk niet meer weg te denken: het belang van een juiste voeding, vitaminen en mineralen, ook met betrekking tot het ontstaan van ziekten en genezing, wordt steeds vaker aangetoond. Werkwijzen zijn verfijnd en naar verwachting zullen de inzichten blijven groeien.