Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Behandeling complementaire geneeskunde, kosten eigen risico?

De eigen-risico kosten voor behandeling in de gezondheidszorg gelden voor voorzieningen in het basispakket (huisarts, ziekenhuis, apotheek). Vergoeding voor behandeling door een integraal werkend arts valt onder het aanvullend pakket en het eigen risico is daarop dus niet van toepassing. Als u aanvullend bent verzekerd voor alternatieve of complementaire behandeling (zie uw polisvoorwaarden) dan komt u voor vergoeding in aanmerking.